ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1085460097
รหัส Smis 8 หลัก :
  85012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  460097
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กะเปอร์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kaperwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้าน-
ตำบล :
  กะเปอร์
อำเภอ :
  กะเปอร์
จังหวัด :
  ระนอง
รหัสไปรษณีย์ :
  85120
โทรศัพท์ :
  077828563
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พ.ค.2515
อีเมล์ :
  kaperwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะเปอร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  198 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มีนาคม 2562 เวลา 08:59:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา


นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน