ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกระบุรีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1085460098
รหัส Smis 8 หลัก :
  85012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  460098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กระบุรีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kraburiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน-
ตำบล :
  น้ำจืด
อำเภอ :
  กระบุรี
จังหวัด :
  ระนอง
รหัสไปรษณีย์ :
  85110
โทรศัพท์ :
  077826916
โทรสาร :
  077826917
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/05/2506
อีเมล์ :
  kraburiwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำจืด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  290 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:39:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกระบุรีวิทยา


นายจรูญ อมฤตโกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน