ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปากจั่นวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1085460099
รหัส Smis 8 หลัก :
  85012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  460099
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปากจั่นวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PAKJANWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านนาน้อย
ตำบล :
  ปากจั่น
อำเภอ :
  กระบุรี
จังหวัด :
  ระนอง
รหัสไปรษณีย์ :
  85110
โทรศัพท์ :
  077873528
โทรสาร :
  077873528
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กุมภาพันธ์ 2529
อีเมล์ :
  pakjanwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากจั่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  335 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:47:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปากจั่นวิทยา


นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจั่นวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน