ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1085460100
รหัส Smis 8 หลัก :
  85012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  460100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  suksamranratrangsan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสุขสำราญ
ตำบล :
  กำพวน
อำเภอ :
  สุขสำราญ
จังหวัด :
  ระนอง
รหัสไปรษณีย์ :
  85120
โทรศัพท์ :
  077810626
โทรสาร :
  077810626
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค 2536
อีเมล์ :
  admin@suksamran.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กำพวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  135 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์


นายเสนอ นิ่งราวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน