ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110001
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010044
รหัส Obec 6 หลัก :
  110001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  panknumpaderm
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านไม่มี
ตำบล :
  ปากน้ำ
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86120
โทรศัพท์ :
  0-7752-2144
โทรสาร :
  077521066
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:59:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)


นายธีระ ขันบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน