ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวถนน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110002
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010045
รหัส Obec 6 หลัก :
  110002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวถนน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuatanon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหัวถนน
ตำบล :
  ปากน้ำ
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86120
โทรศัพท์ :
  0819562190
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  banhuatanon.sh@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลปากน้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 12:25:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวถนน


นายสินทวีป สายัณห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน