ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110003
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010046
รหัส Obec 6 หลัก :
  110003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหาดภราดรภาพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHADPARADONPAP
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคอหมู
ตำบล :
  ปากน้ำ
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86120
โทรศัพท์ :
  077521569
โทรสาร :
  077521569
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  paradonpapschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:58:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ


นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน