ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110004
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010063
รหัส Obec 6 หลัก :
  110004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหาดทรายรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhadsairi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหาดทรายรี
ตำบล :
  หาดทรายรี
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86120
โทรศัพท์ :
  08-3173-7229
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25082504
อีเมล์ :
  hadsairi2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หาดทรายรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:24:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหาดทรายรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน