ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวกรูด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110005
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  110005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหัวกรูด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wathuagrood
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหัวกรูด
ตำบล :
  ปากน้ำ
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86120
โทรศัพท์ :
  0-7752-2279
โทรสาร :
  077522279
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มกราคม 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2562 เวลา 10:18:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหัวกรูด


นายประจักษ์ ชูรังสฤษดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวกรูด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน