ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110006
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010064
รหัส Obec 6 หลัก :
  110006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งมะขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthungmakham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านทุ่งมะขาม
ตำบล :
  หาดทรายรี
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86120
โทรศัพท์ :
  077558106
โทรสาร :
  077558206
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29072481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หาดทรายรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:36:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม


นายแวน วิรุฬห์เลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน