ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางคอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110007
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010013
รหัส Obec 6 หลัก :
  110007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางคอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbangkoi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางคอย
ตำบล :
  ท่ายาง
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86120
โทรศัพท์ :
  0 7752 1837
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  banbangkoi1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองชุมพร 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่ายาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:01:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางคอย


นางสาวอรวรรณ น้อยมุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน