ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110008
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  110008
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพิชัยยาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpichaiyaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่ายาง
ตำบล :
  ท่ายาง
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  077553273
โทรสาร :
  077553273
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2458
อีเมล์ :
  watpichaiyaram@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองชุมพร 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ายาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม


นายบรรจง โลกมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน