ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอสน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110009
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  110009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคอสน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankooson
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านคอสน
ตำบล :
  ท่ายาง
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  0-7755-3164
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  thaimail-bankorson
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองชุมพร 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ายาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 12:49:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคอสน


นายวิชิต วงศ์ลีลากรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอสน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน