ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางหลง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110012
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  110012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางหลง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbanglhong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบางหลง
ตำบล :
  ท่ายาง
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86120
โทรศัพท์ :
  0 7759 8516
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 ก.ค. พ.ศ. 2486
อีเมล์ :
  banbanglhongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองชุมพร 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่ายาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางหลง


นายศรศักดิ์ มาทมาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหลง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน