ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110013
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  110013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนทรายแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATDONSAIKAEW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองหวาย
ตำบล :
  ท่ายาง
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  0-7765-0327
โทรสาร :
  077650327
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/02/2481
อีเมล์ :
  watdonsaikiew@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ายาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:45:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว


นายเลอศักดิ์ รัชณาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน