ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคูขุด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110014
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010036
รหัส Obec 6 หลัก :
  110014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคูขุด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkukut
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคูขุด
ตำบล :
  บางหมาก
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  0-77641-909
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31 ตุลาคม 2481
อีเมล์ :
  watkukut_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางหมาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 เมษายน 2563 เวลา 11:15:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคูขุด


นางพิมลพรรณ สุทธิบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูขุด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน