ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110015
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  110015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนไทรงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonsaingam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านดอนไทรงาม
ตำบล :
  บางหมาก
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  0-7765-9570
โทรสาร :
  0-7765-9571
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  bandonsaingamschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางหมาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 19:50:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม


นางสาวสมทรัพย์ พันธุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน