ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอเตี้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110016
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010039
รหัส Obec 6 หลัก :
  110016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคอเตี้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhokia
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านคอเตี้ย
ตำบล :
  บางหมาก
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  077 – 598600
โทรสาร :
  077 – 598600
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2482
อีเมล์ :
  Bankhotia@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลบางหมาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 12:22:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคอเตี้ย


นายกิตติ ศรีไสยเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอเตี้ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน