ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110018
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  110018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  AnubanMuangChumphonWatsubunnimitSchool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านวัดสุบรรณนิมิตร
ตำบล :
  ตากแดด
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  077502468
โทรสาร :
  077502468
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2441
อีเมล์ :
  school_osb@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 07:36:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร


นายสำราญ ขวัญพุฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน