ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลชุมพร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110020
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  110020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลชุมพร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanchumphon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   247   บ้านท่าตะเภา
ตำบล :
  ท่าตะเภา
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  0-7751-1310
โทรสาร :
  077511310
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พ.ค. 2510
อีเมล์ :
  anubanchumphon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองชุมพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 17:49:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลชุมพร


นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน