ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110021
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  110021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหาดทรายแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Had Sai Kaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวัดหาดทรายแก้ว
ตำบล :
  ตากแดด
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  077643531
โทรสาร :
  077643532
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 เมษายน 2477
อีเมล์ :
  w_nit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตากแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:08:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว


นายวินิจ ยศแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน