ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะปริง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110023
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  110023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่ามะปริง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthamapring
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านท่ามะปริง
ตำบล :
  บ้านนา
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86190
โทรศัพท์ :
  077-641004
โทรสาร :
  077-641024
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 ต.ค. 2511
อีเมล์ :
  banthamapringschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13:36:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่ามะปริง


นายศรีรัก มากภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปริง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน