ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110025
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  110025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangchumphon Bankhaotalom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเขาถล่ม
ตำบล :
  วังไผ่
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  0-7765-8552
โทรสาร :
  0-7765-8749
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2522
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวังไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 16:33:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม


นายบุญเนือง เพชรเล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน