ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110026
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  110026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watdonmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านดอนเมือง
ตำบล :
  วังไผ่
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  0-7753-4190
โทรสาร :
  077596601
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  thestarmoney88@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:03:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนเมือง


นางศุภลักษณ์ วชิระศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน