ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110027
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  110027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangpai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังไผ่
ตำบล :
  วังไผ่
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  077-658527
โทรสาร :
  077-658527
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2464
อีเมล์ :
  WatWangPaiSchool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวังไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:12:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังไผ่


นายปัญญา ผลพฤกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน