ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110029
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  110029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thairat66 (Bannanean)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านนาเนียน
ตำบล :
  วังใหม่
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86190
โทรศัพท์ :
  077501387
โทรสาร :
  0-7750-1387
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  thairat 66 @ thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 18:58:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)


นายไกรยุสิทธิ์ ด่อนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน