ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้อมถวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110030
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010053
รหัส Obec 6 หลัก :
  110030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดน้อมถวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnomthawai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเสียบญวน
ตำบล :
  วังใหม่
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86190
โทรศัพท์ :
  077630590
โทรสาร :
  077630590
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 ธ.ค.2475
อีเมล์ :
  watnomthaway.sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:11:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดน้อมถวาย


นายยงยุทธ์ จัตุธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อมถวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน