ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแซะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110032
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010055
รหัส Obec 6 หลัก :
  110032
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาแซะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannasae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนาแซะ
ตำบล :
  วังใหม่
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86190
โทรศัพท์ :
  062 198 6195
โทรสาร :
  0-7797-9333
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2504
อีเมล์ :
  ิbannasae.cpn1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 11:26:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาแซะ


นางรจนา เยี่ยมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแซะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน