ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110033
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010056
รหัส Obec 6 หลัก :
  110033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าไม้ลาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthamailai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่าไม้ลาย
ตำบล :
  วังใหม่
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86190
โทรศัพท์ :
  0-77630052
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2511
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 17:40:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย


นายมโน บำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน