ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110035
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010025
รหัส Obec 6 หลัก :
  110035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านนาชะอัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbannachaaang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนาชะอัง
ตำบล :
  นาชะอัง
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  0-7765-8281
โทรสาร :
  0-7765-8281
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มกราคม 2482
อีเมล์ :
  a-naang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาชะอัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 11:18:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง


นางสาวณัฐวดี กรแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน