ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาทุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110038
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  110038
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนาทุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnatung School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกลางนา
ตำบล :
  นาทุ่ง
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  0-7750-2433
โทรสาร :
  0-7750-2433
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2433
อีเมล์ :
  watnatung@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:13:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนาทุ่ง


ว่าที่ร้อยเอกบัญชา ยอดยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาทุ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน