ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเนียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110041
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  110041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเนียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺฺิBannongnean
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านหนองเนียน
ตำบล :
  บางลึก
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  0-7750-5096
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2486
อีเมล์ :
  Nongneanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางลึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 15:44:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเนียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเนียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน