ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110042
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010066
รหัส Obec 6 หลัก :
  110042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดหาดพันไกร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonwadhadpankrai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหาดพันไกร
ตำบล :
  หาดพันไกร
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  0-7765-9104
โทรสาร :
  0-7765-9104
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พ.ค. 2468
อีเมล์ :
  ้hadphankri@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หาดพันไกร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09:14:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร


นายจรัล เพชรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน