ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางลึก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110045
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010030
รหัส Obec 6 หลัก :
  110045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางลึก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBANGLUEK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบางลึก
ตำบล :
  บางลึก
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2461
อีเมล์ :
  watbangluekschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางลึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2563 เวลา 11:34:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางลึกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางลึก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน