ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาลอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110047
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010032
รหัส Obec 6 หลัก :
  110047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศาลาลอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSALALOI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านศาลาลอย
ตำบล :
  บางลึก
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  0-7763-0108
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางลึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:34:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศาลาลอย


นายณทัพบวร พัดชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาลอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน