ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนมะม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110051
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  110051
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนมะม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Don Mamuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดอนมะม่วง
ตำบล :
  ทุ่งคา
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86100
โทรศัพท์ :
  0-7755-4124
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2540
อีเมล์ :
  watdonmamoungschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 11:06:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนมะม่วง


นางสาววชิราณี สุวพิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนมะม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน