ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งคา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110052
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  110052
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งคา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tungka school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านทุ่งคาใหญ่
ตำบล :
  ทุ่งคา
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86100
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กันยายน 2476
อีเมล์ :
  THUNGKA_SCHOOL@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองชุมพร 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2561 เวลา 15:10:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งคา


นางสาวสรรสิริ สุวพิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน