ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110053
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010016
รหัส Obec 6 หลัก :
  110053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งหงษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbantunghong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านทุ่งหงษ์
ตำบล :
  ทุ่งคา
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86100
โทรศัพท์ :
  0955579749
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  thunghong2019@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 12:12:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน