ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110054
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010015
รหัส Obec 6 หลัก :
  110054
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchongsaischool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านช่องไทรฯ
ตำบล :
  ทุ่งคา
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86100
โทรศัพท์ :
  0-77979330
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มีนาคม 2522
อีเมล์ :
  banchongsai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 11:45:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา


นายสมนึก รสอุทิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน