ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเชิงกระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110056
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010059
รหัส Obec 6 หลัก :
  110056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเชิงกระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watchuenggra
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเชิงกระ
ตำบล :
  วิสัยเหนือ
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86100
โทรศัพท์ :
  0-7750-5126
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 ตุลาคม 2475
อีเมล์ :
  wcgsch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วิสัยเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08:51:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเชิงกระ


นายไพโรจน์ อละหุช์ชะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงกระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน