ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสูบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110058
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010060
รหัส Obec 6 หลัก :
  110058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองสูบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banklongsoob
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านคลองสูบ
ตำบล :
  วิสัยเหนือ
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86100
โทรศัพท์ :
  0-7755-6119
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  t_arng@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วิสัยเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 เมษายน 2563 เวลา 17:00:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองสูบ


นายณรงค์กร เยี่ยมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสูบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน