ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110059
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  110059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาชันโต๊ะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAOCHUNTO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเขาชันโต๊ะ
ตำบล :
  วิสัยเหนือ
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86100
โทรศัพท์ :
  0-7750-5674
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 พ.ค.2510
อีเมล์ :
  chunto@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วิสัยเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 16:28:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ


นายวิทยา ทิพย์มงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน