ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาบ่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110060
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010017
รหัส Obec 6 หลัก :
  110060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาบ่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  baankaobor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านสำเภาทอง
ตำบล :
  ทุ่งคา
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86100
โทรศัพท์ :
  077641510
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ 2482
อีเมล์ :
  baankaobor9@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทุ่งคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10:20:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาบ่อ


นางสาวอชิรญาณ์ ศรีภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาบ่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน