ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110061
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  110061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbantamsing
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านถ้ำสิงห์
ตำบล :
  ถ้ำสิงห์
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86100
โทรศัพท์ :
  077-650076
โทรสาร :
  077-650076
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  tamsingschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ้ำสิงห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 15:38:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์


นายอดุลย์ เพชรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน