ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110063
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010041
รหัส Obec 6 หลัก :
  110063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhaowong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านเขาวง
ตำบล :
  บ้านนา
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86190
โทรศัพท์ :
  0935783615
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ 2514
อีเมล์ :
  ban-khowong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาวง


นายกุศล อ่อนสูง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน