ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดขุนกระทิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110064
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  110064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดขุนกระทิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkhunkrating
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านขุนกระทิง
ตำบล :
  ขุนกระทิง
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86190
โทรศัพท์ :
  0-7763-0442
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2464
อีเมล์ :
  khunkratingschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลขุนกระทิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 00:02:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดขุนกระทิง


นางณัฐจิรา วีรเสนีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนกระทิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน