ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในห้วย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110065
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  110065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านในห้วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAIHUAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านในห้วย
ตำบล :
  ตากแดด
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86190
โทรศัพท์ :
  0-7757-6752
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  bannaihuai065@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตากแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 12:51:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านในห้วย


นายผดุงรัตน์ ยังผ่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในห้วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน