ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110067
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010062
รหัส Obec 6 หลัก :
  110067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhaoyaoratpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเขายาว
ตำบล :
  วิสัยเหนือ
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86100
โทรศัพท์ :
  0-7763-0054
โทรสาร :
  077650634
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2526
อีเมล์ :
  khaoyaoratpattana@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วิสัยเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 15:40:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา


นางอมรรัตน์ พวงนุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน