ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชานิคม 4
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110070
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010108
รหัส Obec 6 หลัก :
  110070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชานิคม 4
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prachanikom4
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านปากด่าน
ตำบล :
  หงษ์เจริญ
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2522
อีเมล์ :
  nikom4-61@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หงษ์เจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:25:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชานิคม 4


นายศักดิ์ชาย กิมเซียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิคม 4

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน