ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยายไท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110071
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010109
รหัส Obec 6 หลัก :
  110071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยายไท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANYAITHAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนายาว
ตำบล :
  หงษ์เจริญ
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  0-7761-3150
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2506
อีเมล์ :
  yaytaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หงษ์เจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:23:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยายไท


นางสาวปวีณา นาคหกวิค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยายไท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน